Fred Steijvers

fred.steijvers@gmail.com

 

 

Contact:

HyperClamp.com

    Software tools 

-HyperClamp
-HyperTools-ToolManager

Spanmiddelen database voor CAM software

Tool management systeem ontworpen voor 24/7 bewerkingscentra.     Geeft een duidelijk overzicht over lopende projecten en de hiervoor benodigde gereedschappen.

Maakt gereedschap data-overdracht mogelijk van Hypermill naar uw voorinstel-apparaat